برای ایران سلام من یه بچه دبیرستانی هستم که علاقه ی بسیاری به تاریخ ایران و دانشمندان ایرانی دارم. به خاطر همین این وبلاگ را در روز تولد ابن سینا زدم. من می خواهم شما را با تاریخ ایران آشنا کنم. لطفا شما هم پرسش های تاریخی تون رو از من بپرسید. خوشحال می شم کمکتون کنم. http://barayeiranian.mihanblog.com 2020-04-03T06:44:10+01:00 text/html 2011-12-26T02:43:06+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی سلاممممممممممم http://barayeiranian.mihanblog.com/post/43 <font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);" size="3">سلام<br>آدرسمو عوض کردم<br>خوش حال میشم بهم سر بزنین<br>راستی این وب دیگه آپ نمیشه<br>اگه هم خواستین آدرس جدیدمو تو لینکدونی هاتون به روز کنین آدرسش اینه<br><br><a href="http://iranyam.mihanblog.com/" target="_blank" title="">http://iranyam.mihanblog.com/</a></font><br> text/html 2011-12-13T09:27:22+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی کاشف جاذبه ی زمین http://barayeiranian.mihanblog.com/post/40 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3">سلام<br>امروز درگذشته ابوریحان بیرونیه.<br>همونی که جاذبه ی زمینو کشف کرده.<br>البته قبل از اون هم دانشمندایی بودن که متوجه این موضوع شدن ولی ابوریحان برای اولین بار تو کتابش این مطلبو نوشت.<br></font><br><font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3"><br>یادش گرامی</font><br> text/html 2011-12-03T14:42:32+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی درگذشت خیام http://barayeiranian.mihanblog.com/post/34 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3">در كارگه كوزه گری رفتم دوش<br><br>دیدم دوهزار كوزه گویاو خموش<br><br> ناگاه یكی گوزه برآورد خروش<br><br> كوكوزه گرو كوزه خرو كوزه فروش </font> text/html 2011-11-30T07:50:29+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی صوفی رازی http://barayeiranian.mihanblog.com/post/42 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3">شرمنده وقت زندگی نامه رو ندارم.<br>فقط اومدم بهتون بگم که هفدهم تولدشه.<br>راستی صوفی از اهالی ری هست و یکی از کسایی که به خیام برای نظم تقویم خورشیدی کمک کرد.</font><br> text/html 2011-11-25T08:43:06+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی باغچه بان http://barayeiranian.mihanblog.com/post/41 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3">امروز درگذشت جبار باغچه بانه<br><br>همونی که اولین مدرسه ی کر و لال ها رو تو ایران ساخت<br><br>روحش شاد</font><br> text/html 2011-11-25T07:06:36+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی باغچه بان ایرانی http://barayeiranian.mihanblog.com/post/35 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3"><b>میرزا جبار عسگرزاده</b> معروف به <b>جبار باغچه‌بان</b> (<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4" title="۱۲۶۴">۱۲۶۴</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86" title="ایروان">ایروان</a> - <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D8%B0%D8%B1" title="۴ آذر">۴ آذر</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B5" title="۱۳۴۵">۱۳۴۵</a>)</font><font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3"> از مردم تبریز بود. او ابتدا در تبریز کودکستانی را تحت عنوان «باغچه اطفال» دایر کرد و به همان خاطر خود را باغچه‌بان نامید. </font><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3">او مدرسه ناشنوایان را در سال <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B3" title="۱۳۰۳">۱۳۰۳</a> با وجود مخالفت‌های زیاد از جمله رئیس فرهنگ وقت دکتر محسنی در تبریز دایر کرد. این کلاس جنب باغچه اطفال باغچه‌بان در کوچه انجمن در ساختمان معروف به <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="عمارت انجمن (صفحه وجود ندارد)">عمارت انجمن</a> تأسیس شد.</font></p><font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3"> او از سال ۱۳۰۷ خورشیدی علیرغم دشواری‌های وسیع چاپ و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%87" title="کلیشه">کلیشه</a>، چاپ کتاب‌های ویژه کودکان را با نقاشی‌هایی که خود می‌کشید آغاز کرد. یکی از کتاب‌های وی با عنوان «<i>بابا برفی</i>» توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده و شورای جهانی کتاب کودک آن را به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب کرد</font>.<br><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/6/69/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br> text/html 2011-11-24T08:26:19+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی وقتی که... http://barayeiranian.mihanblog.com/post/39 <p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3">وقتی که دیگر نبود </font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3"> من به بودنش نیازمند شدم.</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3">وقتی که دیگر رفت</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3"> من به انتظار آمدنش نشستم.</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3">وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3"> من او را دوست داشتم.</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3">وقتی او تمام کرد</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3"> من شروع کردم.</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3">وقتی او تمام شد</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3"> من آغاز شدم.</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3">و چه سخت است.</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3">تنها متولد شدن</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3"> مثل تنها زندگی کردن است،</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3"> مثل تنها مردن !</font></p><p style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p><p style="color: rgb(51, 0, 51);" align="center"><font size="3"> «دکتر علی شریعتی»</font></p><font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3"><br><font size="2">تولدش مبارک</font></font><br> text/html 2011-11-23T09:22:25+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی جلال آل احمد http://barayeiranian.mihanblog.com/post/38 <font size="3"><span style="color: rgb(51, 0, 51);">سلام</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"><span style="color: rgb(51, 0, 51);">امتحان دارم به خاطر همین نمی تونم زندگی نامه شو واستون آپ کنم</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"><span style="color: rgb(51, 0, 51);">شرمنده</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"><span style="color: rgb(51, 0, 51);">ولی تولدش مبارک</span></font>.<br> text/html 2011-11-18T14:40:23+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی درگذشت جامی http://barayeiranian.mihanblog.com/post/32 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3">اینم یه شعر از جامی به مناسبت درگذشتش:</font> text/html 2011-11-15T14:42:24+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی تولد جامی http://barayeiranian.mihanblog.com/post/33 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3">نورالدین عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد ابن محمد متخلص به جامی در سال ۸۱۷ هجری قمری در خرجرد جام از توابع خراسان متولد شد. .وی بعدها همراه پدرش به سمرقند و هرات رفت و در آن دیار به کسب علم و ادب پرداخت. سپس به سیر و سلوک مشغول و از بزرگان طریقت شد. او نزد سلطان حسین میرزا بایقرا و وزیر فاضل او امیر علیشیر نوایی تقربی خاص داشت. او در محرم ۸۹۸ هجری قمری وفت کرد و در هرات با احترام فراوان به خاک سپرده شد. از جامی بیش از چهل اثر و تألیف سودمند و گرانبها به جای مانده است. معروفترین اثر او عبارت از هفت مثنوی به نام “هفت اورنگ” است. </font> text/html 2011-11-12T07:44:24+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی تولد نیما http://barayeiranian.mihanblog.com/post/26 <font style="color: rgb(102, 51, 102);" size="3"><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span></font><font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3">امروز تولد نیماست.<br>اینم بیوگرافیش</font><br><br><img src="http://www.iec-md.org/monasebatha/digar/images/nima_yooshij_2.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"><br> text/html 2011-10-29T20:00:00+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی به مناسبت درگذشت «قیصر امین پور» http://barayeiranian.mihanblog.com/post/27 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="4"><span style="font-weight: bold;">«سفر ایستگاه»</span></font><br><font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3"><br>قطار می رود<br>تو می روی<br>تمام ایستگاه می رود<br>و من چقدر ساده ام<br>که سال های سال<br>در انتظار تو <br>ایستاده ام<br>و همچنان<br>به نرده های ایستگاه رفته<br>تکیه داده ام</font><br><br><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/2/29/gheisar00-aminpor.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"><br> <dl><dd><dl><dd> <br></dd></dl> </dd></dl> text/html 2011-10-29T14:29:43+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی روزتون مبارررررررررررک http://barayeiranian.mihanblog.com/post/31 <font style="color: rgb(153, 51, 153);" size="4"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">میدونین امروز چه روزیه؟</span><br> <span style="color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(192, 192, 192);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></span><span style="color: rgb(102, 102, 102);">امروز روزی یه که کورس هخامنشی بابل رو آزاد کرد و منشورشو نوشت.</span><br> <span style="color: rgb(204, 0, 0);">روزتون مبارک.</span><br style="color: rgb(204, 0, 0);"> <span style="color: rgb(204, 0, 0);">شادِ شادِ شادِ شادِ شادِ شاد باشین</span></font> text/html 2011-10-20T14:15:50+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی تولدش مبارک http://barayeiranian.mihanblog.com/post/29 <font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="3">امروز تولد قاآنیه<br>اینم زندگی نامه و یه شعر خوشگل از قاآنی:</font><br><br><img src="http://www.ganjei.com/wp-content/uploads/FarsShenasi60.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2011-10-15T14:24:59+01:00 barayeiranian.mihanblog.com یه بچه ایرونی درگذشت دانشمند ایرانی http://barayeiranian.mihanblog.com/post/30 <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">امروز درگذشته کاشف الکله.<br>جالبه بدونین رازی اولین کسی یه که از پنبه تو پزشکی استفاده کرده<br>اون موقع ها همه مسخرش می کردن ولی الان اگه دکترا ازش استفاده نکنن بقیه مسخرشون می کنن.<br>روحش شاد.</font><br>